4/11/13

Παρήλιο

Παρήλιο (sundog) εμφανίστηκε στον Αττικό ουρανό σήμερα το απόγευμα,ένεκα της παρουσίας αραιών νεφών cirrus. Η φαινόμενη θέση του ήταν πάνω από το όρος Αιγάλεω.

Δεν υπάρχουν σχόλια: