7/12/19

Περί ασφάλειας του 5G

Πηγή εικόνας (CC BY 4.0)

Επειδή τελευταία ακούγονται διάφορα, από απλώς λανθασμένα λόγω άγνοιας ως και εντελώς παράλογα και τρομολαγνικά με πρόθεση, περί των συνεπειών που μπορεί να έχει η τεχνολογία πέμπτης γενιάς (5G) στα ασύρματα δίκτυα, η οποία θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται ευρέως από το 2020, κρίνεται αναγκαίο το ακόλουθο άρθρο, ώστε να γνωρίζουμε από επιστημονική σκοπιά γιατί είναι ασφαλές.

Υπάρχουν δύο συγκεκριμένες κατηγορίες ακτινοβολίας, ανάλογα με την επίδραση που αυτές έχουν στα άτομα και κατ’ επέκταση στον οργανισμό μας:

α) Ιονίζουσες ακτινοβολίες, οι οποίες προκαλούν ιονισμό των ατόμων και είναι επικίνδυνες, οδηγώντας σε καρκινογενέσεις ανάλογα με την δόση και την χρήση. Από το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα, τμήμα των υπεριωδών, όπως και οι ακτίνες Χ και γ είναι ιονίζουσες.

β) Μη – ιονίζουσες ακτινοβολίες, οι οποίες είναι ακίνδυνες, δεν προκαλούν ιονισμούς ή μεταλλάξεις και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται τα μικροκύματα, τα ραδιοκύματα όπως και η ορατή ακτινοβολία.

Το κινητό μας όπως και οι ασύρματες συσκευές κάθε είδους, δέχονται και εκπέμπουν στην ευρύτερη περιοχή των ραδιοκυμάτων, τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία των μη – ιονιζουσών ακτινοβολιών.

Η επίδραση που έχουν τα ραδιοκύματα από το κινητό μας τηλέφωνο στο σώμα μας, είναι, στην χειρότερη περίπτωση, η τοπική θέρμανση των ιστών και οργάνων που βρίσκονται κοντά σε αυτό (π.χ. αυτιά, μάτια, κ.λπ.)

Τα κινητά, κατασκευάζονται με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην οδηγούν τα μέρη του σώματος του χρήστη σε καμία περίπτωση, σε θερμοκρασία πάνω από εκείνη που ορίζεται ως «ασφαλής».

Ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις θέρμανσης πάντως, πέρα από τη χρήση κινητών, π.χ. εγκαύματα από ατυχήματα σε φωτιά, κ.λπ., τα κύτταρα δεν μεταλλάσσονται. Είτε θα επανέλθουν πλήρως κάνοντας διασπορά (μέσω της κυκλοφορίας του αίματος) και αποβολή της θερμικής ενέργειας με φυσιολογικές διαδικασίες είτε, σε ακραίες περιπτώσεις όπως τα εγκαύματα, θα καταστραφούν από την καύση. Επίσης, ο αναγνώστης ας μην λησμονεί ότι το σώμα μας, όσο αφορά την θέρμανση, δέχεται αρκετές, κατά κανόνα πολύ ισχυρότερες, θερμικές επιρροές κατά τη διάρκεια μιας ημέρας, χωρίς κάποια παρενέργεια (εκτός φυσικά από ακραίες περιπτώσεις όπως εκείνη του καύσωνα που κάποιος μπορεί να πάθει θερμοπληξία και αυτή υπό προϋποθέσεις).

Εκτός από τις όποιες θερμικές συνέπειες των ραδιοκυμάτων, υπάρχουν και οι λεγόμενες «μη – θερμικές» συνέπειες, που αναφέρονται στην μετέπειτα «αντίδραση» του οργανισμού στη θέρμανση. Μελετήθηκαν και ακόμη μελετώνται διάφορες πιθανές και απίθανες επιδράσεις στα κύτταρα, στο DNA και γενικότερα σε κάθε βιολογική διεργασία που θα μπορούσε να εξεταστεί. Υπάρχουν διάφορες μεγάλες έρευνες που έχουν ολοκληρωθεί και άλλες εν εξελίξει, σχετικά με την επίδραση, γενικότερα, ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων πολύ χαμηλής συχνότητας, όπως και ραδιοκυμάτων (κινητά, wi-fi, ηλεκτρικές συσκευές, κ.λπ.).

Τα αποτελέσματα όσων μεγάλων και μακροχρόνιων ερευνών έχουν διεξαχθεί και ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα, συγκλίνουν στο ότι δεν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στη χρήση οποιασδήποτε συσκευής ραδιοκυμάτων και σε καρκινογενέσεις, λευχαιμίες ή άλλες επιπτώσεις.

Όσο αφορά τους σταθμούς βάσης σήματος κινητής τηλεφωνίας εντός του αστικού αστού ή κοντά σε αυτόν, αυτοί χρησιμοποιούνται, ώστε να υπάρχει καλύτερο σήμα στο κινητό του χρήστη. Αυτό είναι καλό για τον χρήστη, καθώς καλό σήμα στο κινητό σημαίνει ότι ο χρήστης επιβαρύνεται με ακόμη μικρότερη (από την ούτως ή άλλως πολύ μικρή) εκπεμπόμενη ακτινοβολία. Επομένως, όταν ορισμένοι διαδηλώνουν, λόγω μη σωστής πληροφόρησης, εναντίον τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην περιοχή τους, ουσιαστικά διαδηλώνουν υπέρ της ελλιπούς τηλεπικοινωνιακής κάλυψης της περιοχής τους και επίσης υπέρ της αυξημένης εκπεμπόμενης ακτινοβολίας από το κινητό τους. Ειρωνικό έτσι;

Το 5G θα λειτουργεί ΚΑΙ (αλλά όχι αποκλειστικά) σε υψηλότερες συχνότητες. Αυτό δεν αλλάζει τίποτα από τα προαναφερθέντα, καθώς και οι νέες υψηλότερες συχνότητες βρίσκονται εντός του φάσματος των ραδιοκυμάτων. Ίσα ίσα που η νέα γενιά δικτύου 5G, θα έχει μικρότερη και πιο στοχευμένη εμβέλεια, θα χρειάζεται περισσότερες και μικρότερες κεραίες σε κάθε βάση, οι οποίες θα χρησιμοποιούν νεώτερη τεχνολογία ώστε, εκτός των άλλων, να εκθέτουν τους χρήστες αλλά και το περιβάλλον τους (μη-χρήστες) σε ακόμη μικρότερα (από τα ούτως ή άλλως πολύ μικρά) ποσά ραδιοκυματικής ακτινοβολίας, σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές (4G, κ.λπ.). Πάντως, τμήμα του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων στο οποίο θα λειτουργεί το 5G, ήδη χρησιμοποιείται σε άλλες εφαρμογές (π.χ. wi-fi).

Εκτός αυτού, υψηλότερη συχνότητα ΔΕΝ σημαίνει υψηλότερη ισχύ ακτινοβολίας. Η ισχύς της ακτινοβολίας είναι ένα εντελώς διαφορετικό μέγεθος. Π.χ. το κινητό τηλέφωνο και ο φούρνος μικροκυμάτων εκπέμπουν ακτινοβολία ίδιας περίπου συχνότητας. Ωστόσο, η ακτινοβολία του κινητού έχει μέγιστη ισχύ της τάξης του 1 Watt (ισχύ στην οποία λειτουργεί εκείνο το μικροσκοπικό λαμπάκι που είχαμε στα εργαστήρια Φυσικής στο Δημοτικό…) και αυτήν όχι συνεχόμενα, ενώ ο φούρνος μικροκυμάτων λειτουργεί με ισχύ της τάξης των 1000 Watt, δηλαδή 3 τάξεις μεγέθους παραπάνω. Οπότε δεν τίθεται θέμα «ψησίματος σαν να βρισκόμασταν σε φούρνο μικροκυμάτων» όπως διαδίδουν επίτηδες ορισμένοι για τρομοκράτηση του κοινού προς όφελός τους.

Στις μεγαλύτερες ραδιοσυχνότητες όπως εκείνες που εν μέρει θα χρησιμοποιεί το 5G, το δέρμα δρα ως «ασπίδα» με αποτέλεσμα να μην διεισδύει ραδιοκυματική ακτινοβολία, πέρα από τα 0.3 εκ. (π.χ. για συχνότητες από 10 GHz και άνω), που και εκεί βέβαια, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχει την παραμικρή συνέπεια. Όσο υψηλότερη είναι η ραδιοσυχνότητα που χρησιμοποιείται, τόσο μικρότερη είναι η διείσδυση στο δέρμα.


[1] Περισσότερα, συγκεντρωτικά, με λεπτομέρειες και βιβλιογραφία, θα βρείτε από την διεθνή επιτροπή προστασίας από την μη-ιονίζουσα ακτινοβολία (ICNIRP), στα αγγλικά, εδώ: https://www.icnirp.org/cms/upload/consultation_upload/ICNIRP_RF_Guidelines_PCD_2018_07_11.pdf

Η επιτροπή αυτή, εξετάζει τα αποτελέσματα κάθε έρευνας που έχει να κάνει με την οποιαδήποτε πιθανή ή απίθανη θερμική ή μη-θερμική επίπτωση των μη-ιονιζουσών ακτινοβολιών γενικότερα και βελτιώνει διαρκώς, εφόσον κριθεί σκόπιμο, τα ούτως ή άλλως πολύ συντηρητικά και αυστηρά όρια σχετικά με αυτές.

[2] Περισσότερα για την ασφάλεια αλλά και λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας κινητών, στον τόμο ΙΙ του έργου «Τα φυσικά φαινόμενα» που μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.facebook.com/TaFisikaFainomena

[3] Περισσότερα για την χρήση και τις νέες δυνατότητες που έχει να προσφέρει το 5G μέσα στην επόμενη δεκαετία, σε όλους τους τομείς της ζωής μας, στον τόμο ΙΙΙ του έργου «Τα φυσικά φαινόμενα» που αναμένεται το 2020.

Δεν υπάρχουν σχόλια: