14/6/07

Καλοκαιρινή αστάθεια στην Αθήνα


Μια τυπική καλοκαιρινή αστάθεια απο τα βόρεια μας έδωσε την ευκαιρία να δούμε υπέροχη ανάπτυξη νεφών με TCu αρχικά και mammatus και αμόνι απο Cb στο τέλος.