13/10/17

Απόγευμα με οπτικά φαινόμενα


Παρήλιο, σήμερα το απόγευμα στον Αττικό ουρανό. Ένα από τα 4 ατμοσφαιρικά φαινόμενα που εμφανίστηκαν

======================================================

Σήμερα το απόγευμα, ένα στρώμα από cirrus έκανε την εμφάνιση του και τα οπτικά ατμοσφαιρικά φαινόμενα ήταν παρόντα. Αρχικά σημειώθηκε ένα έντονο παρήλιο μαζί με τμήμα παρηλιακού κύκλου. Στη συνέχεια εμφανίστηκαν και τα δυο παρήλια. Μετά το δεξι παρήλιο εντάθηκε σε βαθμό που μπορούσε κάποιος να διακρίνει όλα τα χρώματα (ακόμη και το πράσινο που σπανίως μπορεί κάποιος να το διακρίνει!). Ταυτόχρονα εμφανίστηκε και το άνω μέρος από την ηλιακή άλω των 22 μοιρών και επίσης τμήμα του περιζενιθιακού τόξου!

Ακολουθούν οι εικόνες κατά χρονολογική σειρά

(Η λευκή «ουρά» πίσω από το παρήλιο στη πρώτη εικόνα, είναι τμήμα από τον παρηλιακό κύκλο)


Περιζενιθιακό τόξο


Δεν υπάρχουν σχόλια: