1/1/15

Συνθήκες χιονόπτωσης για την Αθήνα

Τελευταία ανανέωση: 01.01.2020

Σε αυτό το άρθρο, καταγράφονται οι οριακές περιπτώσεις χιονόπτωσης των τελευταίων ετών με πλήρη στοιχεία (τα περισσότερα από ραδιοβόληση στο Ελληνικό και σε όσα δεν υπάρχει τότε τα δεδομένα προέρχονται από τα τελευταία run του GFS), ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύγκρισης σε μελλοντικές περιπτώσεις. Σε κάθε οριακή περίπτωση, καταγράφεται τι συνέβη εντός του Δήμου Αθηναίων (στη Κυψέλη στα 150 m περίπου) και ο αναγνώστης μπορεί να έχει μία άποψη μέσω αναγωγών (και με λίγη εμπειρία) και για τη δική του περιοχή.

Ο 1ος συγκεντρωτικός πίνακας, έχει στο πάνω τμήμα του, τα στοιχεία οριακών ως πολύ οριακών χιονοπτώσεων/χιονοστρώσεων των τελευταίων ετών. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποτελέσουν ένα "κάτω όριο" όσο αφορά τις προϋποθέσεις χιονόπτωσης (ή και μερικής χιονόστρωσης, βλέπε 09.03.2011) για κεντρικές περιοχές. Τα οριακά αυτά επεισόδια έχουν τοποθετηθεί με αύξουσα σειρά έντασης, από ασθενή χιονόπτωση για λίγη ώρα, μέχρι τη περίπτωση μερικής χιονόστρωσης του Μαρτίου του 2011. Για σύγκριση, έχουν μπει στο κάτω μέρος του πίνακα και τα δεδομένα από κάποιους από τους μεγαλύτερους χιονιάδες, από το 1987 και μετά. Στις θερμοκρασίες και στο πάχος στρώματος 1000-500 hPa, έχουν σημειωθεί οι 3 ψυχρότερες και οι 3 θερμότερες περιπτώσεις σε κάθε στήλη. Φυσικά, μεγάλο ρόλο παίζουν ο άνεμος στα διάφορα κατακόρυφα επίπεδα και η αντίστοιχη σχετική υγρασία σε αυτά.

=======================================================
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ
=======================================================


=======================================================

Ακολουθούν δυο μετεωγράμματα (από τον Μάρτιο του 2011 και τον Ιανουάριο του 2015) όπου έχουν σημειωθεί (με κάθετες διακεκομμένες) τα χρονικά περιθώρια, εντός των οποίων αναμένεται χιονόπτωση (εφόσον υπάρχει υετός), πρακτικά από τα 528 dm και κάτω, ενώ εντός αυτού του διαστήματος σημειώνονται με κόκκινο και γαλάζιο, οι περίοδοι με παύση φαινομένων ή λίγα φαινόμενα και με χιονόπτωση αντίστοιχα. Αυτό το δεύτερο στοιχείο, μπορεί κάποιος να το κρίνει με βάση τα ποσοστά υγρασίας καθ'ύψος. Παρατηρήστε ότι στις "κόκκινες" περιοχές, υπάρχει ελάχιστη υγρασία σε σχέση με τις γαλάζιες περιοχές. Οι περίοδοι παύσεων και χιονοπτώσεων που σημειώνονται στα αντίστοιχα μετεωγράμματα, συμπίπτουν με αυτό που συνέβη στα κεντρικά τμήματα του λεκανοπεδίου.


Τέλος, παρατίθενται και τα μετεωγράμματα από το GFS για τις οριακές περιπτώσεις που καταγράφονται στον παραπάνω πίνακα, για αρχειακούς λόγους.

Στούπα πρωινή, 01.02.2012

Πολύ πυκνή στούπα 08.01.2013

Στούπα με φελιζολ, μετά τα μεσάνυχτα και ασθενής χιονόπτωση ως το πρωί 08.01.2015

Ασθενής χιονόπτωση το πρωί 09.02.2012

Πρωινή έξαρση με χιονόστρωση 1-5 cm, 09.03.2011

Ασθενής χιονόπτωση για λίγο το μεσημέρι 17.02.2012

Στούπα κατά κύματα βράδυ 28-29.02.2012

Ασθενής χιονόπτωση όλη τη μέρα, λίγο πιο έντονη μετά τη δύση του ηλίου με πασπάλισμα τοπικά λόγω θερμοκρασίας επιφανείας 31.12.2015/01.01.2016

Χιονόπτωση 15-16.01.2019

Δεν υπάρχουν σχόλια: