2/6/13

Σύντομες νυχτερινές καταιγίδες

Δύο τουλάχιστον, πολύ βιαστικές, με ελάχιστα ηλεκτρικά και όμβρους άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Κάποιοι από τους κεραυνούς ακολουθούν:

Δεν υπάρχουν σχόλια: