1/6/15

Και άλως και παρήλιο για καλό μήνα!

Σήμερα στον Αττικό ουρανό. Η άλως επέμεινε για 6 ώρες τουλάχιστον.

Δεν υπάρχουν σχόλια: