1/11/12

Πολύ μακρινά κεραυνίδια

...από καταιγίδα που για μία άλλη φορά φέτος περνά σύρριζα από την Αττική.

Δεν υπάρχουν σχόλια: