26/5/12

Βαριές νυχτερινές βροχοκουρτίνες

Ένα μπουμπουνητό, λίγο χαλάζι και 2 χαρακτηριστικά πλάνα από τις βροχοκουρτίνες απόψε στην Αθήνα.Δεν υπάρχουν σχόλια: