20/11/03

Υδροσίφωνας στο κόλπο του Ηρακλείου

Η πρώτη μου καταγραφή υδροσίφωνα, στο κόλπο του Ηρακλείου Κρήτης


Πηγή: https://doudoulakis.blogspot.gr/Δεν υπάρχουν σχόλια: