31/7/13

Ιούλιος 2013

Καμία σχέση με τον φρικτό Ιούλιο του 2012, ο φετινός αν και ξηρός, θερμοκρασιακά κινήθηκε κοντά στο μέσο όρο. Ακολουθούν τα στοιχεία για τη περιοχή της Κυψέλης.

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


ΓΡΑΦΗΜΑΤΑ