5/2/14

Διάγραμμα ετήσιου υετού λεκανοπεδίου Αττικής 2013

Τα στοιχεία είναι από davis που διαθέτουν ελεύθερα τα στοιχεία τους για το κοινό. Τα όρια των ισουέτιων καμπυλών δεν είναι αυστηρά καθορισμένα. Το διάγραμμα σχεδιάστηκε κυρίως για να υπάρχει μία γενική άποψη σχετικά με τη κατανομή του υετού στο λεκανοπέδιο κατά το έτος 2013. Το μπλε βέλος δείχνει τη κατεύθυνση προς την οποία ο ετήσιος υετός σημειώνει αύξηση και είναι, όπως συνήθως συμβαίνει, από τα ΝΔ προς τα ΒΑ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: