27/4/13

Μερική ηλιακή άλως

Εντυπωσιακή η διαχωριστική γραμμή που ορίζεται από τα cirrus

Δεν υπάρχουν σχόλια: